NIEUWSBRIEVEN

De 'Nieuwsbrief' is een uitgave van de Familiestichting Moret , verschijnt 2 maal per jaar en wordt toegezonden aan de donateurs. Overname van de artkelen uit de 'Nieuwsbrief' is toegestaan mits met bronvermelding.

Vormgeving en druk: Willem Moret.
Redactie: Willem Moret en Hugo Moret
E-mail: rednieuwsbrief@moret.info
Bankrelatie: IBAN NL84INGB0000405520 t.n.v. Familiestichting Moret - Meppel.
Aansprakelijkheid: Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de vervaardiging van de 'Nieuwsbrief ', aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie, ongeacht waarin deze informatie is verstrekt.