MEDEDELINGEN

Bestuursleden gezocht

Door mutaties in het Bestuur zoekt de Familiestichting Moret gegadigden die zich verdienstelijk willen maken in het bestuur of in de genealogiecommissie. Hebt u belangstelling, neem dan contact op met onze secretaris via e-mail: secretaris@moret.info

Door gebrek aan opvolging is het Bestuur van de Familiestichting Moret genoodzaakt om het verschijnen van de “Nieuwsbrief” voorlopig te staken. Het Bestuur betreurt dat zeer, doch ziet geen andere uitweg. Mogelijk is er onder de lezers van deze mededeling iemand die de draad wil oppakken.
Gaarne in dat geval kunt u zich melden bij secretaris@moret.info