OORSPRONG VAN DE FAMILIENAAM MORET

De verklaring van familienamen berust vaak op vermoedens. Als iemand Visser heet, zegt men allicht: zijn voorvader zal wel een visser geweest zijn en daaruit ontstond natuurlijk de familienaam. Dat is ook niet onwaarschijnlijk. Maar nader onderzoek zou best kunnen aantonen dat deze voorvader een hengelmaker was, die woonde in een huis met een uithangbord met een visser erop.

Veel familienamen zijn immers gebaseerd op uithangborden.

De enige manier om de herkomst zeker te weten is terugzoeken van het heden naar het verleden. Bij de Moretten stranden we dan helaas (voorlopig) in Antwerpen in het begin van de zeventiende-eeuw. Hoe ouder de naam is, hoe moeilijker vaak de herkomst met zekerheid is vast te stellen. In dat opzicht is Moret ook een lastig geval. De familienaam komt al vroeg in Europa voor. Bijvoorbeeld: in 1319 in Treyvaux, Zwitserland. In 1340 in Brugge.

Lees verder

Het Familieboek 'Vier Eeuwen Moret in Nederland'


Het boek is nog beperkt voorradig. Door overmaken van € 60,- op bankrekening IBAN NL84INGB0000405520 t.n.v. Familiestichting Moret te Meppel, wordt het boek u via PostNL toegezonden.

Er is een genealogische aanvulling op dit boek verschenen, en is verkrijgbaar door overmaking van €57,75 op bankrekening IBAN komt binnenkort t.n.v. Familiestichting Moret te Meppel. Wanneer u beide delen gelijktijdig besteld dan bespaart u € 6,75 aan transportkosten.


Index Familieboek II

Wilt u van een bepaalde Moret-persoon meer weten, geef dan het persoonsnummmer [….] op en stuur dit naar stamboom@moret.info , U krijgt dan z.s.m. een parenteel, via e-mail, van de gevraagde persoon. Mocht u prijs stellen op toezending per post, dan moeten wij u vragen om een bijdrage in de kosten.