OORSPRONG VAN DE FAMILIENAAM MORET

De verklaring van familienamen berust vaak op vermoedens. Als iemand Visser heet, zegt men allicht: zijn voorvader zal wel een visser geweest zijn en daaruit ontstond natuurlijk de familienaam. Dat is ook niet onwaarschijnlijk. Maar nader onderzoek zou best kunnen aantonen dat deze voorvader een hengelmaker was, die woonde in een huis met een uithangbord met een visser erop.

Veel familienamen zijn immers gebaseerd op uithangborden.

De enige manier om de herkomst zeker te weten is terugzoeken van het heden naar het verleden. Bij de Moretten stranden we dan helaas (voorlopig) in Antwerpen in het begin van de zeventiende-eeuw. Hoe ouder de naam is, hoe moeilijker vaak de herkomst met zekerheid is vast te stellen. In dat opzicht is Moret ook een lastig geval. De familienaam komt al vroeg in Europa voor. Bijvoorbeeld: in 1319 in Treyvaux, Zwitserland. In 1340 in Brugge.

Lees verder

Het Familieboek 'Vier Eeuwen Moret in Nederland'


Het boek is nog beperkt voorradig. Door overmaken van € 60,- op bankrekening IBAN NL84INGB0000405520 t.n.v. Familiestichting Moret te Bolsward, wordt het boek u via PostNL toegezonden.

Er is een genealogische aanvulling op dit boek verschenen, en is verkrijgbaar door overmaking van €57,75 op bankrekening IBAN NL84INGB0000405520 t.n.v. Familiestichting Moret te Bolsward. Wanneer u beide delen gelijktijdig besteld dan bespaart u € 6,75 aan transportkosten.


Index Familieboek II

Dit is de index uit het Familieboek II. Wilt u van een bepaalde naam meer weten, geef dan bladzijdenummer en persoonsnummer (is nummer tussen haakjes) op en stuur dit naar de secretaris@moret.info.
U krijgt dan z.s.m. een parenteel van de gevraagde naam.