PRIVACY

Privacy verklaring
De familiestichting Moret wil zich houden aan de Privacywet (AVG). Wij zullen voorzichtig omgaan met persoonlijke gegevens. U zult geen gegevens meer aantreffen op deze website van nog levende mensen. Daarom zijn nu de Tabellen verdwenen van de site. U kunt ze wel voor privé gebruik opvragen bij onze genealogiecommissie. U kunt ook vragen om een parenteel. LET OP: Deze mogen niet worden gepubliceerd op wat voor manier dan ook, ook niet met bronvermelding! Omdat er persoonsgegevens van nog levende personen in vermeld staan.

De Nieuwsbrieven die als pdf zijn opgenomen op de website bevatten nog wel persoonlijke informatie waarvan we niet kunnen aantonen of toestemming is verleend voor publicatie. Om geschiedkundige redenen hebben we besloten om deze toch te laten staan op de website. We hebben ze wel omgezet naar “niet-door-Google-doorzoekbare-versies” (PDF/A-1b =scan/foto-pdf). Helaas zijn ze dan niet meer voor te laten lezen of in braille leesbaar.

Wanneer we foto’s, geboortekaarten, rouwadvertenties of rouwkaarten publiceren, dan doen we dat alleen met instemming van (de nabestaanden van) de familie.

Onze website www.moret.info gebruikt geen cookies.

De familiestichting heeft donateurs van wie een minimale bijdrage in de kosten wordt gevraagd waarmee wij onze activiteiten kunnen ontplooien. Wij registreren daartoe de volgende gegevens: naam, adres, plaats, IBAN en mogelijk ook een e-mailadres voor toekomstige communicatie. Wanneer we via e-mail groepsgewijs communiceren dan doen we dat via Bcc. Of met een daarvoor geschikte tool, zodat een ontvanger niet de e-mailadressen van de andere geadresseerden kan zien.

We gebruiken voor onze administraties computers die wachtwoord-beveiligd zijn en waarvan de antivirus-tabellen up-to-date zijn. Het genealogie programma draait lokaal op deze computers en eventuele datadragers voor transport zijn ook beveiligd.

Mei 2018
Hugo Moret, voorzitter van de familiestichting Moret.